Search form

เอเฟซัส 3:11

11ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​แผนก๋าน​ตี้​พระองค์​วาง​ไว้​ตั้งแต่​เก๊า เซิ่ง​เรื่อง​นี้​พระองค์​ก็​เยียะ​สำเร็จ​แล้ว​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา