Search form

เอเฟซัส 3:19

19ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​ความ​ฮัก​ของ​พระคริสต์​นั้น เถิงแม้​ว่า​จะ​บ่ได้​ฮู้จัก​ตึงหมด​ก็​ต๋าม เปื้อ​พระเจ้า​จะ​ได้​จ้วย​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​เหมือน​พระองค์​อย่าง​สมบูรณ์