Search form

เอเฟซัส 3:21

21ขอ​เกียรติ​จาก​ผู้เจื้อ​ใน​คริสตจักร​ตังหลาย​จง​มี​แก่​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​กู้​เจ้น​กู้​จ้าด​ตลอด​ไป อาเมน