Search form

เอเฟซัส 3:6

6ข้อล้ำเลิ็ก​นั้น​ก็​คือ โดย​ผ่าน​ตาง​ข่าวดี​นั้น คน​ต่างจ้าด​ก็​จะ​ได้ฮับ​มรดก​ฮ่วม​กั๋น​กับ​จาว​ยิว กับ​เป๋น​เหมือน​ส่วน​ต่างๆ ใน​ตั๋ว​เดียว​กั๋น กับ​มี​ส่วนฮ่วม​ใน​พระสัญญา​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​ไว้​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์