Search form

เอเฟซัส 3:7

7ข้าพเจ้า​ได้ฮับ​หน้าตี้​หื้อ​มา​บอก​ข่าวดี​นั้น ก็​โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​หื้อ​ข้าพเจ้า​ผ่าน​ตาง​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์