Search form

เอเฟซัส 3:8

8เถิงแม้​ว่า ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ตี้​ต่ำต้อย​เหลือ​คน​ต่ำต้อย​ตี้​สุด​ใน​หมู่​คน​ของ​พระเจ้า แต่​พระเจ้า​ก็​ได้​หื้อ​พระคุณ​นี้​กับ​ข้าพเจ้า​เปื้อ​หื้อ​เอา​ข่าวดี​มา​บอก​คน​ต่างจ้าด ข่าวดี​นั้น​ก็​คือ​ปอน​ของ​พระคริสต์​ตี้​นัก​จ๋น​สุด​กำกึ๊ด​ตี้​จะ​กึ๊ด​ได้