Search form

เอเฟซัส 3:9

9กับ​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​เข้าใจ๋​ถองแกะ​ถองแก๋น​เถิง​แผนก๋าน​อัน​ล้ำเลิ็ก​ตี้​พระเจ้า ผู้​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง ได้​ซ่อน​ไว้​ตั้งแต่​ก่อน​สร้าง​โลก​มา​แล้ว