Search form

เอเฟซัส 4:14

14เปื้อ​เฮา​จะ​บ่เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​แหม​ต่อไป ตี้​ถูก​คลื่น​ปั๊ด​ไป​ปั๊ด​มา กาว่า​ถูก​ลม​ปั๊ด​ไป​ตาง​ปู๊น​ไป​ตาง​เพ้ โดย​กำสอน​ผิด​ของ​คน​สอน​ผิด​ตี้​ใจ๊​อุบาย​จุล่าย​เฮา