Search form

เอเฟซัส 4:15

15แตน​ตี้​จะ​เป๋น​จาอั้น ก็​หื้อ​หมู่​เฮา​ยึด​ความ​จริง​ด้วย​ความ​ฮัก เปื้อ​หมู่​เฮา​จะ​จ๋ำเริญ​ขึ้น​กู้​อย่าง​จ๋น​เป๋น​เหมือน​พระคริสต์​ผู้​เป๋น​หัว​ของ​คริสตจักร