Search form

เอเฟซัส 4:16

16พระองค์​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ตึงหมด​ยึด​ติด​กั๋น​โดย​ข้อต่อ​ตี้​พระองค์​หื้อ​มา เมื่อ​แต่​ละ​ส่วน​เยียะ​ก๋าน​ต๋าม​หน้าตี้​ของ​มัน ก็​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​เติบโต​กับ​แข็งแฮง​ขึ้น​เอง​โดย​ความ​ฮัก