Search form

เอเฟซัส 4:17

มี​จีวิต​ใหม่​ใน​พระคริสต์

17ย้อน​จาอั้น ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​กับ​ยืนยัน​แตน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ว่า ต่อ​ไป​นี้​หื้อ​หมู่​ต้าน​เลิก​ใจ๊​จีวิต​เหมือน​กับ​คน​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า ตี้​กึ๊ด​ก้า​เรื่อง​ตี้​บ่มี​ประโยชน์