Search form

เอเฟซัส 4:18

18ย้อน​หมู่​เขา​ง่าว​กับ​หลึกหลึ่ง จิตใจ๋​ของ​หมู่​เขา​จึง​ถูก​เยียะ​หื้อ​มืด​มน​ไป หมู่​เขา​เลย​บ่มี​ส่วน​ใน​จีวิต​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า