Search form

เอเฟซัส 4:21

21แต๊ๆ หมู่​ต้าน​ก็​เกย​ได้ยิน​เรื่อง​ของ​พระองค์ กับ​เกย​ได้ฮับ​กำ​สอน​เรื่อง​ของ​พระองค์ เซิ่ง​เป๋น​ความ​จริง​ตี้​พระเจ้า​เปิดเผย​ไว้​ใน​เรื่อง​ของ​พระเยซู