Search form

เอเฟซัส 4:22

22กำสอน​นั้น​ก็​คือ จีวิต​เก่า​ตี้​ถูก​จุ​ล่าย​โดย​กิเลส​ตั๋ณหา​ตี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​ต้อง​ฉิบหาย​นั้น หื้อ​เอา​ขว้าง​เหีย