Search form

เอเฟซัส 4:25

25ย้อน​จาอั้น​หื้อ​เลิก​จุล่าย​กั๋น หื้อ​กู้​คน​อู้​แต่​ความ​จริง​ต่อ​กั๋น ย้อน​หมู่​เฮา​ก็​เป๋น​ส่วน​ต่างๆ ของ​ตั๋ว​เดียว​กั๋น