Search form

เอเฟซัส 4:28

28คน​ขี้ลัก​ขี้จก​ก็​หื้อ​ย้าง​เหีย หื้อ​ฮิ​หา​เอา​คน​เดียว​โดย​สอง​มือ​ของ​ตั๋ว​เก่า เปื้อ​ว่า​จะ​มี​สิ่ง​ของ​ตี้​จะ​แบ่งปั๋น​จ้วยเหลือ​คน​ยากจ๋น