Search form

เอเฟซัส 4:30

30ห้าม​เยียะ​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า​เสียใจ๋ ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ได้​หื้อ​พระวิญญาณ​นั้น​จ๊ำ​ก๋า​เฮา​ไว้ เปื้อ​ว่า​เฮา​จะ​บ่ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ ใน​วัน​ตี้​จะ​ได้ฮับ​ก๋าน​ไถ่​ใน​วัน​สุดต๊าย​นั้น