Search form

เอเฟซัส 4:31

31หื้อ​เอา​สิ่ง​หมู่​นี้​ออก​ไป​จาก​หมู่​ต้าน​หื้อ​หมด คือ​ความ​ฮู้สึก​ขมขื่น​ตึงหมด ก๋าน​โขด ก๋าน​โมโห ก๋าน​ผิด​หัว​กั๋น ก๋าน​ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี รวม​ตึง​ก๋าน​กึ๊ดฮ้าย​กู้​อย่าง