Search form

เอเฟซัส 4:4

4มี​ตั๋ว​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​มี​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​องค์​เดียว​กั๋น เหมือน​กับ​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​มา​หื้อ​มี​ความ​หวัง​อย่าง​เดียว​กั๋น