Search form

เอเฟซัส 4:8

8จาอั้น​ใน​พระคัมภีร์​จึง​มี​กำเขียน​ไว้​ว่า

“เมื่อ​พระองค์​ขึ้น​ไป​อยู่​ตี้​สูง

พระองค์​ก็​เอา​เชลย​หลาย​คน​ไป​ตวย

แล้ว​พระองค์​ก็​หื้อ​ของ​ประทาน​กับ​มนุษย์”