Search form

เอเฟซัส 5:11

11ห้าม​ไป​ยุ่ง​เกี่ยว​อะหยัง​กับ​ก๋าน​ของ​คน​ตี้​อยู่​ใน​ความ​มืด เซิ่ง​บ่มี​ประโยชน์​นั้น แต่​หื้อ​เปิดเผย​ก๋าน​หมู่​นั้น​ออก​มา​หื้อ​คน​ฮู้​เหีย​เน่อ