Search form

เอเฟซัส 5:18

18ห้าม​กิ๋น​เหล้า​องุ่น​จ๋น​เมา ย้อน​มัน​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​คุม​สติ​ตั๋ว​เก่า​บ่ได้ แต่​หื้อ​พระวิญญาณ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​เต๋ม​ตี้