Search form

เอเฟซัส 5:4

4ตึง​ก๋าน​อู้​ลามก อู้​เล่น​ไป​เล่ย​บ่มี​สาระ ก๋าน​อู้​ฮะ ก็​บ่สมควร​เหมือน​กั๋น แต่​หื้อ​อู้​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ดี​กว่า​เน่อ