Search form

เอเฟซัส 5:5

5กู้​คน​ตี้​ล่วง​ประเวณี กาว่า​ลามก กาว่า​โลภ (​ความ​โลภ​เยียะ​หื้อ​คน​ยก​ทรัพย์สิน​สิ่ง​ของ​ขึ้น​เป๋น​พระเจ้า​) หื้อ​หมู่​ต้าน​แน่ใจ๋​ได้​เลย​ว่า คน​หมู่​นี้​จะ​บ่มี​ส่วน​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระคริสต์​กับ​พระเจ้า​เลย