Search form

เอเฟซัส 5:6

6ห้าม​หื้อ​ใผ​มา​จุล่าย​หมู่​ต้าน​โดย​กำ​อู้​ตี้​บ่ใจ๊​เรื่อง​แต๊​ได้ ย้อน​สิ่ง​ตี้​อู้​มา​ตึงหมด​นี้​จะ​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ลงโต้ษ​หมู่​คน​ตี้​บ่เจื้อฟัง