Search form

เอเฟซัส 5:9

9(​ย้อน​ว่า​ความ​เป่งแจ้ง​นั้น​เยียะ​หื้อ​เฮา​เยียะ​แต่​สิ่ง​ดี สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม กับ​สิ่ง​ตี้​เป๋น​ความ​จริง​)