Search form

เอเฟซัส 6

เปาโล​เตื๋อน​ป้อ​กับ​ลูก

1เนื่อง​จาก​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า คน​เป๋น​ลูก​จึง​ต้อง​เจื้อฟัง​ป้อแม่​ของ​ตั๋ว ย้อน​นี่​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง 2“จง​เคารพ​นับถือ​ป้อ​แม่​ของ​ตั๋ว” นี่​เป๋น​บท​บัญญัติ​ข้อ​แรก เซิ่ง​พระเจ้า​มี​พระสัญญา​ไว้​ตวย​ว่า 3“หมู่​ต้าน​จะ​ได้​อยู่​ดี​มี​สุข​กับ​มี​อายุ​ยืน​ใน​โลก​นี้”

4คน​เป๋น​ป้อ​บ่ดี​ยั่ว​หื้อ​ลูก​โขด แต่​หื้อ​เลี้ยงดู​หมู่​เขา​โดย​ก๋าน​อบรม​สั่ง​สอน กับ​เตื๋อน​สติ​หมู่​เขา ต๋าม​หลัก​กำสอน​ตี้​มา​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า

เปาโล​เตื๋อน​เจ้านาย​กับ​ขี้ข้า

5คน​เป๋น​ขี้ข้า​ต้อง​เจื้อฟัง​เจ้านาย​อย่าง​เก๋งกั๋ว​จ๋น​ตั๋ว​สั่น กับ​ฮับใจ๊​อย่าง​ซื่อสัตย์​เหมือน​ตี้​ฮับใจ๊​พระคริสต์ 6บ่ใจ้​หมั่น​ก้า​ต่อ​หน้า​อย่าง​หมู่​เลียแข้ง​เลียขา แต่​หื้อ​เยียะ​ก๋าน​เหมือน​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​พระคริสต์ ตี้​เต๋ม​อก​เต๋ม​ใจ๋​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า 7หื้อ​ม่วน​อก​ม่วน​ใจ๋​ใน​ก๋าน​ฮับใจ๊​เจ้านาย อย่าง​กับ​ตี้​ฮับใจ๊​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า บ่ใจ้​ฮับใจ๊​คน 8หื้อ​ฮู้​ไว้​เต๊อะ​ว่า ใผ​เยียะ​ดี​จาใด ก็​จะ​ได้ฮับ​ผล​ดี​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จาอั้น บ่ว่า​เป๋น​ขี้ข้า​กาว่า​มี​อิสระ

9คน​เป๋น​เจ้านาย​ก็​หื้อ​เยียะ​กับ​ขี้ข้า​อย่าง​เดียว​กั๋น ห้าม​ค่ำ​ขี้ข้า​ของ​ตั๋ว หื้อ​จ๋ำ​ไว้​ว่า​ต้าน​กับ​ขี้ข้า​ก็​มี​เจ้านาย​องค์​เดียว​กั๋น​อยู่​บน​สวรรค์ กับ​พระองค์​ก็​บ่หัน​แก่​หน้า​ใผ​ตวย

หื้อ​ใส่​เครื่อง​ป้องกั๋น​ของ​พระเจ้า

10สุด​ต๊าย​นี้ หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​เข้มแข็ง​ใน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า กับ​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ 11หื้อ​ใส่​เครื่อง​ป้องกั๋น​ใน​ก๋าน​ฮบ​ตึงหมด​ของ​พระเจ้า เปื้อ​ต้าน​จะ​ยืน​อยู่​ต่อสู้​กับ​แผนก๋าน​ของ​มาร​ได้ 12ย้อน​เฮา​บ่ได้​ฮบ​กับ​คน แต่​ฮบ​กับ​หมู่​วิญญาณ​บ่ดี​ตี้​เป๋น​ผู้​ปกครอง ผู้​มี​อำนาจ​ใน​โลก​ฝ่าย​วิญญาณ ตึง​ฮบ​กับ​หมู่​เทพเจ้า​ตี้​ครอบครอง​ใน​ยุค​มืด​นี้ 13ย้อน​จาอี้​หื้อ​ใส่​เครื่อง​ป้องกั๋น​ใน​ก๋าน​ฮบ​ตึงหมด​ของ​พระเจ้า​ไว้ เมื่อ​ปะ​สิ่ง​บ่ดี​หมู่​นั้น​เมื่อ​ใด หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ต่อสู้​กับ​สิ่ง​หมู่​นั้น​ได้ เมื่อ​กู้​อย่าง​จบ​เสี้ยง​แล้ว หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ยัง​ยืน​หยัด​อยู่​ได้ 14จาอั้น​หื้อ​พร้อม​ยืน​หยัด​อยู่ โดย​เอา​ความ​จริง​มา​ฮัด​แอว​ไว้​เหมือน​สายฮ้าง แล้ว​เอา​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ใส่​ไว้​เหมือน​เกราะ​กั๋น​หน้าอก 15กับ​เอา​ความ​พร้อม​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ตี้​เยียะ​หื้อ​มี​สันติสุข มา​สุบ​เหมือน​เกิบ 16กับ​นอก​เหนือ​จาก​นี้ หื้อ​เอา​ความ​เจื้อ​มา​เป๋น​เหมือน​โล่​ก๋ำบัง ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ใจ๊​เกิ้ง​ลูก​ธนู​ไฟ​ตึงหมด​ของ​มาร 17เอา​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​เป๋น​เหมือน​หมวก​เหล็ก​มา​สุบ​หัว กับ​หื้อ​ก๋ำ​ดาบ​ตี้​มา​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ ดาบ​นั้น​ก็​คือ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า 18หื้อ​อธิษฐาน​ใน​กู้ๆ โอกาส กู้ๆ เรื่อง โดย​หื้อ​พระวิญญาณ​จ้วย​นำ​หมู่​ต้าน​อธิษฐาน ย้อน​จาอี้​หื้อ​เฝ้า​หละวัง​หื้อ​ดี กับ​ห้าม​ขาด​ก๋าน​อธิษฐาน​เผื่อ​คน​ของ​พระเจ้า

19หื้อ​อธิษฐาน​เผื่อ​ข้าพเจ้า​ตวย เปื้อ​เมื่อ​ข้าพเจ้า​อู้ พระเจ้า​จะ​หื้อ​กำ​กับ​ข้าพเจ้า ตี้​จะ​เปิดเผย​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​ของ​ข่าวดี​นี้​อย่าง​บ่กั๋ว​อะหยัง 20ตี้​ข้าพเจ้า​ติด​อยู่​ใน​คอก ก็​ย้อน​เป๋น​ทูต​บอก​ข่าวดี​นี้ ขอ​อธิษฐาน​เผื่อ​ข้าพเจ้า​ตี้​จะ​ก้า​อู้​ต๋าม​ตี้​ข้าพเจ้า​สมควร​จะ​อู้

เปาโล​ปั๋น​ปอน​คน​ตังหลาย

21ทีคิกัส น้องบ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก เขา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​ซื่อสัตย์​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า จะ​เล่า​เรื่อง​ตึงหมด​ของ​ข้าพเจ้า​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​จาใด​กับ​เยียะ​อะหยัง​อยู่ 22ตี้​ข้าพเจ้า​ส่ง​เขา​มา​หา​ต้าน ก็​เปื้อ​หื้อ​ต้าน​ฮู้​ว่า​หมู่​เฮา​เป๋น​จาใด​พ่อง กับ​เขา​จะ​ได้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ต้าน​ตวย

23ขอ​พระเจ้า​พระบิดา​กับ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​โผด​หื้อ​สันติสุข ความ​ฮัก กับ​ความ​เจื้อ​แก่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​กู้​คน​ตวย 24ขอ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​อยู่​กับ​กู้ๆ คน​ตี้​ฮัก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​หมู่​เฮา​อย่าง​บ่มี​วัน​หมด