Search form

เอเฟซัส 6:14

14จาอั้น​หื้อ​พร้อม​ยืน​หยัด​อยู่ โดย​เอา​ความ​จริง​มา​ฮัด​แอว​ไว้​เหมือน​สายฮ้าง แล้ว​เอา​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ใส่​ไว้​เหมือน​เกราะ​กั๋น​หน้าอก