Search form

เอเฟซัส 6:16

16กับ​นอก​เหนือ​จาก​นี้ หื้อ​เอา​ความ​เจื้อ​มา​เป๋น​เหมือน​โล่​ก๋ำบัง ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ใจ๊​เกิ้ง​ลูก​ธนู​ไฟ​ตึงหมด​ของ​มาร