Search form

เอเฟซัส 6:17

17เอา​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​เป๋น​เหมือน​หมวก​เหล็ก​มา​สุบ​หัว กับ​หื้อ​ก๋ำ​ดาบ​ตี้​มา​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ ดาบ​นั้น​ก็​คือ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า