Search form

เอเฟซัส 6:18

18หื้อ​อธิษฐาน​ใน​กู้ๆ โอกาส กู้ๆ เรื่อง โดย​หื้อ​พระวิญญาณ​จ้วย​นำ​หมู่​ต้าน​อธิษฐาน ย้อน​จาอี้​หื้อ​เฝ้า​หละวัง​หื้อ​ดี กับ​ห้าม​ขาด​ก๋าน​อธิษฐาน​เผื่อ​คน​ของ​พระเจ้า