Search form

เอเฟซัส 6:19

19หื้อ​อธิษฐาน​เผื่อ​ข้าพเจ้า​ตวย เปื้อ​เมื่อ​ข้าพเจ้า​อู้ พระเจ้า​จะ​หื้อ​กำ​กับ​ข้าพเจ้า ตี้​จะ​เปิดเผย​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​ของ​ข่าวดี​นี้​อย่าง​บ่กั๋ว​อะหยัง