Search form

เอเฟซัส 6:21

เปาโล​ปั๋น​ปอน​คน​ตังหลาย

21ทีคิกัส น้องบ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก เขา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​ซื่อสัตย์​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า จะ​เล่า​เรื่อง​ตึงหมด​ของ​ข้าพเจ้า​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​จาใด​กับ​เยียะ​อะหยัง​อยู่