Search form

เอเฟซัส 6:22

22ตี้​ข้าพเจ้า​ส่ง​เขา​มา​หา​ต้าน ก็​เปื้อ​หื้อ​ต้าน​ฮู้​ว่า​หมู่​เฮา​เป๋น​จาใด​พ่อง กับ​เขา​จะ​ได้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ต้าน​ตวย