Search form

เอเฟซัส 6:8

8หื้อ​ฮู้​ไว้​เต๊อะ​ว่า ใผ​เยียะ​ดี​จาใด ก็​จะ​ได้ฮับ​ผล​ดี​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จาอั้น บ่ว่า​เป๋น​ขี้ข้า​กาว่า​มี​อิสระ