Search form

เอเฟซัส 6:9

9คน​เป๋น​เจ้านาย​ก็​หื้อ​เยียะ​กับ​ขี้ข้า​อย่าง​เดียว​กั๋น ห้าม​ค่ำ​ขี้ข้า​ของ​ตั๋ว หื้อ​จ๋ำ​ไว้​ว่า​ต้าน​กับ​ขี้ข้า​ก็​มี​เจ้านาย​องค์​เดียว​กั๋น​อยู่​บน​สวรรค์ กับ​พระองค์​ก็​บ่หัน​แก่​หน้า​ใผ​ตวย