Search form

กาลาเทีย 1:13

13ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ถือ​ศาสนา​ยิว​นั้น ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​จาใด ข้าพเจ้า​ได้​ข่ม​เหง​คริสตจักร​ของ​พระเจ้า​อย่าง​หนัก กับ​ฮิ​ตี้​จะ​ทำลาย​หมู่​เขา​จ๋น​เสี้ยง​ตึง​หมด