Search form

กาลาเทีย 1:15

15แต่​พระเจ้า​ได้​เลือก​ข้าพเจ้า​ไว้ ตั้งแต่​เมื่อ​อยู่​ใน​ต๊อง​แม่​แล้ว พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​ข้าพเจ้า​ด้วย​พระคุณ​ของ​พระองค์ หื้อ​มา​เป๋น​ผู้​ฮับ​ใจ๊​พระองค์