Search form

กาลาเทีย 1:8

8ถ้า​มี​ใผ​มา​บอก​ข่าวดี​อย่าง​อื่น ตี้​บ่เหมือน​ข่าวดี​ตี้​หมู่​เฮา​เกย​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฟัง​ก่อน​แล้ว​นั้น บ่ว่า​จะ​เป๋น​หมู่​เฮา​ก็​ต๋าม​กาว่า​ทูตสวรรค์​ก็​ต๋าม ก็​ขอ​หื้อ​คน​นั้น​ถูก​สาป​แจ้ง