Search form

กาลาเทีย 1:9

9หมู่​เฮา​เกย​บอก​ไว้​แล้ว ข้าพเจ้า​ก็​ขอ​บอก​ซ้ำ​แหม​กำ​ว่า ถ้า​ใผ​บอก​ข่าวดี​อย่าง​อื่น ตี้​บ่เหมือน​ข่าวดี​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​จาก​หมู่​เฮา​แล้ว​นั้น ขอ​หื้อ​เขา​ถูก​สาป​แจ้ง