Search form

กาลาเทีย 2

อัครทูต​คน​อื่นๆ รับรอง​เปาโล

1สิบ​สี่​ปี๋​ต่อ​มา ข้าพเจ้า​ตึง​บารนาบัส​ได้​ขึ้น​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​ปา​ทิตัส​ไป​ตวย​แหม​คน 2ตี้​ไป​นั้น​ก็​ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ได้​เปิด​เผย​หื้อ​ฮู้​ว่า ข้าพเจ้า​ควร​จะ​ไป ข้าพเจ้า​ได้​เล่า​หื้อ​ผู้นำ​คริสตจักร​ฟัง​เป๋น​ก๋าน​ส่วน​ตั๋ว เรื่อง​ข่าวดี​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​บอก​แก่​คน​ต่างจ้าด ถ้า​บ่อู้​หื้อ​ผู้นำ​หมู่​นี้​ฟัง​ก็​กั๋ว​ว่า งาน​เกี่ยวกับ​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ต่อ​คน​ต่างจ้าด​ตี้​เกย​เยียะ​มา​กับ​ตี้​ก่ำลัง​เยียะ​อยู่​นั้น จะ​เสีย​ไป​บ่ดายๆ 3เถิง​แม้​ว่า​ทิตัส​ตี้​อยู่​ตวย​ข้าพเจ้า​นั้น​เป๋น​จาว​กรีก ก็​บ่ได้​ถูก​เข​หื้อ​เข้า​พิธี​สุหนัต 4ตี้​เฮา​บอก​เรื่อง​นี้ ก็​ย้อน​ว่า​มี​บาง​คน​ตี้​อ้าง​ว่า​เป๋น​ปี้น้อง​ของ​เฮา ได้​ลัก​เข้า​มา​สอดแนม​อยู่​ใน​หมู่​เฮา เปื้อ​มา​ลู่​เอา​อิสระ​ตี้​เฮา​มี​ใน​พระเยซู​คริสต์​ไป แล้ว​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​จาว​ยิว​แหม 5แต่​เฮา​บ่ยอม​อ่อนข้อ​หื้อ​เขา​เลย เปื้อ​ฮักษา​ข่าวดี​แต๊ๆ หื้อ​กับ​ต้าน​ตังหลาย​ต่อ​ไป

6ส่วน​คน​สำคัญ​ตี้​เป๋น​ผู้​นำ​คริสตจักร​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ก็​บ่ได้​เพิ่ม​อะหยัง​ลง​ไป​ใน​เรื่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​สอน (​เถิง​เขา​จะ​เป๋น​คน​สำคัญ​ใน​คริสตจักร​ก็​ต๋าม ก็​บ่ใจ้​เรื่อง​สำคัญ​สำหรับ​ข้าพเจ้า ย้อน​ว่า​พระเจ้า​บ่ได้​หัน​แก่​หน้า​ใผ​เลย​) 7หมู่​เขา​หัน​ว่า พระเจ้า​ได้​มอบ​หมาย​หื้อ​ข้าพเจ้า​ไป​บอก​ข่าวดี​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​ฟัง เหมือน​พระองค์​ได้​มอบ​หมาย​หื้อ​เปโตร​บอก​ข่าวดี​ใน​หมู่​จาว​ยิว 8ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ดลใจ๋​เปโตร​หื้อ​เป๋น​อัครทูต​ไป​บอก​ข่าวดี​กับ​จาว​ยิว ก็​ได้​ดลใจ๋​ข้าพเจ้า​หื้อ​ไป​บอก​แก่​คน​ต่างจ้าด​เหมือน​กั๋น 9เมื่อ​ยากอบ เปโตร กับ​ยอห์น ตี้​เป๋น​เหมือน​ผู้นำ​ของ​หมู่​ผู้เจื้อ หัน​พระคุณ​ตี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​ก๋าน​นี้​กับ​ข้าพเจ้า​แล้ว หมู่​เขา​ก็​จับ​มือ​ข้าพเจ้า​กับ​บารนาบัส แสดง​ว่า​หมู่​เฮา​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​ตวย​กั๋น แล้ว​ตกลง​กั๋น​ว่า​หื้อ​เฮา​ไป​บอก​ข่าวดี​กับ​คน​ต่างจ้าด แล้ว​หมู่​เขา​ก็​จะ​ไป​บอก​กับ​หมู่​จาว​ยิว 10สิ่ง​เดียว​ตี้​หมู่​เขา​ขอ​คือ หื้อ​เฮา​จ้วย​เหลือ​คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น เรื่อง​นี้​ข้าพเจ้า​ก็​ตึง​ตั้ง​ใจ๋​จะ​เยียะ​อยู่​แล้ว

เปาโล​ว่า​หื้อ​เปโตร​ตี้​เมือง​อันทิโอก

11แต่​ต่อ​มา​เมื่อ​เปโตร​มา​เถิง​เมือง​อันทิโอก ข้าพเจ้า​ว่า​หื้อ​เขา​ต่อ​หน้า​ย้อน​เขา​เยียะ​ผิด​แน่ๆ 12คือ​ต๋อนแรก​เขา​ได้​กิ๋น​ได้​อยู่​กับ​ผู้เจื้อ​คน​ต่างจ้าด แต่​ปอ​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​ตี้​ยากอบ​ส่ง​มา​นั้น​มา​แผว เขา​ก็​แยก​ตั๋ว​ออก​จาก​ผู้เจื้อ​คน​ต่างจ้าด​เหีย ย้อน​กั๋ว​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​หมู่​นี้ ตี้​มี​กำกึ๊ด​ว่า​ผู้เจื้อ​คน​ต่างจ้าด​จะ​ต้อง​เข้า​พิธี​สุหนัต จะ​ว่า​หื้อ 13ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​คน​อื่นๆ ตี้​อยู่​ตี้​หั้น ก็​ก๋าย​เป๋น​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ๋​ก๊ด​ตวย​เปโตร แม้​แต่​บารนาบัส​ก็​ยัง​หลง​ไป​กับ​หมู่​เขา​เหมือน​กั๋น

14เมื่อ​ข้าพเจ้า​หัน​ว่า หมู่​เขา​บ่ได้​เยียะ​ตั๋ว​ต๋าม​ความ​จริง​ของ​ข่าวดี ข้าพเจ้า​จึง​ได้​ว่า​หื้อ​เปโตร​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย​ว่า “ถ้า​ต้าน​ตี้​เป๋น​จาว​ยิว​ยัง​เยียะ​ต๋าม​อย่าง​คน​ต่างจ้าด บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​จาว​ยิว แล้ว​เป๋น​จาใด​ต้าน​ไป​บังคับ​คน​ต่างจ้าด​หื้อ​เยียะ​ต๋าม​จาว​ยิว

15“หมู่​เฮา​เกิด​มา​เป๋น​จาว​ยิว บ่ใจ้​คน​ต่างจ้าด ตี้​จาว​ยิว​ถือ​ว่า​เป๋น​คน​บาป 16หมู่​เฮา​จาว​ยิว​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ​ยัง​ฮู้​ว่า บ่มี​ใผ​จ้วย​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้ โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส แต่​เป๋น​ได้​โดย​ความ​เจื้อ​ใน​พระเยซู​คริสต์​เต้าอั้น หมู่​เฮา​ก็​ได้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์​เปื้อ​หมู่​เฮา​จะ​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ บ่ใจ้​โดย​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ ย้อน​ว่า​บ่มี​ใผ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นี้​ได้ 17ถ้า​ต๋อน​ตี้​เฮา​ยอม​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ผ่าน​ตาง​พระคริสต์ แต่​จาว​ยิว​ถือ​ว่า​เฮา​เป๋น​คน​บาป​ย้อน​บ่เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ สิ่ง​นี้​หมายความ​ว่า​พระคริสต์​สนับ​สนุน​หื้อ​เฮา​เยียะ​บาป​กา บ่ใจ้​แน่ๆ 18ถ้า​ข้าพเจ้า​ปิ๊ก​มา​เยียะ​ตวย​ต๋าม​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​เกย​ละ​ไป​แล้ว​นั้น ก็​แสดง​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​เยียะ​บาป 19ย้อน​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮู้​ดี​ว่า​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ยอมฮับ​บ่ได้ ข้าพเจ้า​ก็​ได้​ต๋าย​จาก​บท​บัญญัติ​แล้ว เปื้อ​มี​จีวิต​ฮับใจ๊​พระเจ้า 20ตั๋ว​ข้าพเจ้า​นี้​ได้​ถูก​เขิง​อยู่​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​​ตวย​พระคริสต์ กับ​ได้​ต๋าย​ไป​แล้ว บ่าเดี่ยว​นี้​พระเยซู​ก็​อยู่​ใน​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​ใจ๊​จีวิต​ต่อ​ไป​โดย​ก๋าน​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระคริสต์ ผู้​เซิ่ง​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า พระองค์​ฮัก​ข้าพเจ้า​กับ​ได้​สละ​จีวิต​เปื้อ​ข้าพเจ้า 21ข้าพเจ้า​บ่ละ​ขว้าง​พระคุณ​ของ​พระเจ้า ย้อน​ว่า​ถ้า​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม ก๋าน​ตี้​พระคริสต์​ต๋าย​นี้​ก็​บ่เกิด​ประโยชน์​อะหยัง”