Search form

กาลาเทีย 2:14

14เมื่อ​ข้าพเจ้า​หัน​ว่า หมู่​เขา​บ่ได้​เยียะ​ตั๋ว​ต๋าม​ความ​จริง​ของ​ข่าวดี ข้าพเจ้า​จึง​ได้​ว่า​หื้อ​เปโตร​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย​ว่า “ถ้า​ต้าน​ตี้​เป๋น​จาว​ยิว​ยัง​เยียะ​ต๋าม​อย่าง​คน​ต่างจ้าด บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​จาว​ยิว แล้ว​เป๋น​จาใด​ต้าน​ไป​บังคับ​คน​ต่างจ้าด​หื้อ​เยียะ​ต๋าม​จาว​ยิว