Search form

กาลาเทีย 2:16

16หมู่​เฮา​จาว​ยิว​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ​ยัง​ฮู้​ว่า บ่มี​ใผ​จ้วย​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้ โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส แต่​เป๋น​ได้​โดย​ความ​เจื้อ​ใน​พระเยซู​คริสต์​เต้าอั้น หมู่​เฮา​ก็​ได้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์​เปื้อ​หมู่​เฮา​จะ​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ บ่ใจ้​โดย​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ ย้อน​ว่า​บ่มี​ใผ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นี้​ได้