Search form

กาลาเทีย 2:19

19ย้อน​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮู้​ดี​ว่า​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ยอมฮับ​บ่ได้ ข้าพเจ้า​ก็​ได้​ต๋าย​จาก​บท​บัญญัติ​แล้ว เปื้อ​มี​จีวิต​ฮับใจ๊​พระเจ้า