Search form

กาลาเทีย 2:2

2ตี้​ไป​นั้น​ก็​ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ได้​เปิด​เผย​หื้อ​ฮู้​ว่า ข้าพเจ้า​ควร​จะ​ไป ข้าพเจ้า​ได้​เล่า​หื้อ​ผู้นำ​คริสตจักร​ฟัง​เป๋น​ก๋าน​ส่วน​ตั๋ว เรื่อง​ข่าวดี​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​บอก​แก่​คน​ต่างจ้าด ถ้า​บ่อู้​หื้อ​ผู้นำ​หมู่​นี้​ฟัง​ก็​กั๋ว​ว่า งาน​เกี่ยวกับ​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ต่อ​คน​ต่างจ้าด​ตี้​เกย​เยียะ​มา​กับ​ตี้​ก่ำลัง​เยียะ​อยู่​นั้น จะ​เสีย​ไป​บ่ดายๆ