Search form

กาลาเทีย 2:4

4ตี้​เฮา​บอก​เรื่อง​นี้ ก็​ย้อน​ว่า​มี​บาง​คน​ตี้​อ้าง​ว่า​เป๋น​ปี้น้อง​ของ​เฮา ได้​ลัก​เข้า​มา​สอดแนม​อยู่​ใน​หมู่​เฮา เปื้อ​มา​ลู่​เอา​อิสระ​ตี้​เฮา​มี​ใน​พระเยซู​คริสต์​ไป แล้ว​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​จาว​ยิว​แหม