Search form

กาลาเทีย 2:6

6ส่วน​คน​สำคัญ​ตี้​เป๋น​ผู้​นำ​คริสตจักร​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ก็​บ่ได้​เพิ่ม​อะหยัง​ลง​ไป​ใน​เรื่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​สอน (​เถิง​เขา​จะ​เป๋น​คน​สำคัญ​ใน​คริสตจักร​ก็​ต๋าม ก็​บ่ใจ้​เรื่อง​สำคัญ​สำหรับ​ข้าพเจ้า ย้อน​ว่า​พระเจ้า​บ่ได้​หัน​แก่​หน้า​ใผ​เลย​)