Search form

กาลาเทีย 2:7

7หมู่​เขา​หัน​ว่า พระเจ้า​ได้​มอบ​หมาย​หื้อ​ข้าพเจ้า​ไป​บอก​ข่าวดี​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​ฟัง เหมือน​พระองค์​ได้​มอบ​หมาย​หื้อ​เปโตร​บอก​ข่าวดี​ใน​หมู่​จาว​ยิว