Search form

กาลาเทีย 2:9

9เมื่อ​ยากอบ เปโตร กับ​ยอห์น ตี้​เป๋น​เหมือน​ผู้นำ​ของ​หมู่​ผู้เจื้อ หัน​พระคุณ​ตี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​ก๋าน​นี้​กับ​ข้าพเจ้า​แล้ว หมู่​เขา​ก็​จับ​มือ​ข้าพเจ้า​กับ​บารนาบัส แสดง​ว่า​หมู่​เฮา​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​ตวย​กั๋น แล้ว​ตกลง​กั๋น​ว่า​หื้อ​เฮา​ไป​บอก​ข่าวดี​กับ​คน​ต่างจ้าด แล้ว​หมู่​เขา​ก็​จะ​ไป​บอก​กับ​หมู่​จาว​ยิว