Search form

กาลาเทีย 3:10

10คน​ตังหลาย​ตี้​เปิ้ง​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ ก็​ถูก​แจ้ง​สาป ต๋าม​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “คน​ใด​ตี้​บ่ได้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ข้อ​ความ​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​บท​บัญญัติ​กู้​ข้อ ก็​ถูก​แจ้ง​สาป”